Our Money Back!

2600 miljard euro werd tijdens de pandemie door de EU bijeen gebracht door leningen en door de geldpers. Dat kapitaal, verkregen in naam van de gemeenschap, moest dienen voor herstel. In werkelijkheid is het grootste deel terecht gekomen bij zij die nu speculeren op onze energie, onze woningen en onze voeding.Het kapitaal van ons allen werd niet aangewend voor bescherming van koopkracht of duurzame investeringen. De portefeuille van aandeelhouders werd er door aangedikt. Nee, niet de lonen, maar vooral de uitgekeerde winsten aan de aandeelhouders drijven de inflatie de hoogte in.

Meer en meer burgers staan op tegen de gevolgen van speculatie op de markten van energie wonen en voeding.

Het was dan ook onverantwoordelijk dat het federaal parlement zonder weerstand instemde om begrotingsmacht uit handen te geven aan de euro instellingen. Die kopen nu zelfs wapens met schuld die in onze naam wordt aangegaan en door ons, belastingbetalers wordt afbetaald. Nu al dreigt de EU geld te blokkeren als de Belgische regering haar pensioenhervorming niet herschrijft! Geen ”hervormingen” geen geld! Ons geld wel te verstaan. We weten nu waar zo’n perverse machtsgreep en zo’n “markthervormingen” toe leiden, alles wordt:

Te DuurEen ongehoorde chantage die niet mag gesust worden via “politieke vrienden”. Bij deze chantage hebben alle politieke partijen van links over rechts, oppositie en meerderheid zich neergelegd. Gaan wij hen daarin volgen?

Alleen burgercontrole op de speculatie op energie, wonen en voeding zal de politiek dwingen het algemeen belang voorrang te geven aan het belang van de geldmachten. Alleen arbeiderscontrole op de vruchten van onze arbeid zal de geldmachten dwingen een deel van de koek af te staan. Alleen boerencontrole op grond en de vruchten van moeder aarde zal het volk voeden met respect voor producent, consument en klimaat.

Maar in een democratie is het eerste wat ons burgers, werkers, boeren, het volk, te doen staat: het geld van het volk terug in handen van het volk te brengen.

Geld dat in naam van het volk gecreëerd wordt… maar door de voltallige volksvertegenwoordiging wordt overgedragen aan democratie-vrije speculatieve zones, dat geld moet terug in onze handen komen. Midden een oorlog en recessie bespreekt de EU de nieuwe financiële regels om net die markthervormingen die hun failliet bewezen hebben, terug op te leggen. Dit is onze kans om ons geld onder controle van het volk en de volksvertegenwoordiging te houden

Op 15 december komt opnieuw een Europese top bijeen. Velen dachten de financiële machtsgreep van de euro instellingen te moeten ondersteunen in naam van Europese solidariteit met Italië dat leed onder corona. Daar voerden alle partijen onder leiding van bankier Draghi en een technocratische regering van nationale unie de vereiste ” hervormingen” door. Met steun van middenveld en vakbonden. Met als enige partij tegen…die van “post fasciste” Meloni….die vandaag premier is en op 15 december zal aanzitten bij De Croo, Schultz, Macron, Rutte, Michel.

Alle grote woorden tegen opkomend fascisme ten spijt, “wat baten kaars en bril als de uil niet zien wil”?

Wij burgers, roepen op om top 15 december aanwezig te zijn. Daar waar Macron, Schultz, Meloni, Rutte, De Croo,… in Brussel samen zitten.

Met 1 duidelijk parool:

Our money back!

Donderdag 15 december 2022

17.00 u

Schumanplein, Brussel
Kant Jubelpark, Kleine Wetstraat

Met steun van grondrechtenbeweging Recht op Recht onderzoeken wij ook de mogelijkheid om zij die met ons geld profiteren van speculatie ook gerechtelijk te vervolgen.

Info:
www.d15.be
www.rechtoprecht.eu

Info:
rafverbeke1956@gmail.com
0497/23.07.60